Author Archives: Luật Thiên Bảo

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ, CÁCH CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT THEO DI CHÚC

Theo Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thừa kế như sau: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa […]

Điều kiện tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho một phần quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ 02 trường hợp sau: Trường hợp người nhận thừa kế mà […]