Là nơi hội tụ của những luật sư đồng chí hướng, cùng với nhiều năm kinh nghiệm công tác tại cơ quan bảo vệ pháp luật, chúng tôi, đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng hình sự; tố tụng dân sự; tố tụng hành chính, kinh tế, đại diện trong tố tụng và tư vấn ngoài tố tụng…; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ định hình và phát triển thương hiệu doanh nghiệp; Công ty Luật TNHH Thiên Bảo đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong cộng đồng thông qua những giá trị mà Công ty Luật TNHH Thiên bảo mang đến cho quý khách hàng và cộng đồng. Qua những hoạt động tư vấn, hỗ trợ của mình, Công ty Luật TNHH Thiên Bảo đã, đang bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đương sự, đại diện theo ủy quyền cho người bị hại trong các vụ án hình sự, các đương sự trong vụ án dân sự trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong quá trình hoạt động, Công ty Luật TNHH Thiên Bảo luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và điều chỉnh mình theo những quy tắc chung nhất mà Nhà nước và mọi công dân cần tuân thủ, chấp hành.
I, Lĩnh vực hoạt động:
1/ Rà soát hệ thống pháp lý của DN bao gồm:
– Điều lệ, các BB, NQ của Cổ đông, HĐQT theo quy định của Luật DN;
– Rà soát các vị trí pháp lý trong DN theo quy định của luật DN;
– Chức năng , nhiệm vụ của các bộ phận trong DN;
– Các quy trình nghiệp vụ của các bộ phận trọng DN;
– Các quy trình quản lý của các bộ phận trong DN; HĐLĐ, chính sách lao động, tiền lương, thưởng, kỷ luật;
– HĐ giao dịch với bên thứ ba;
– Đánh giá rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý nhân sự.
– Đưa ý kiến tư vấn khắc phục hoặc tái cấu trúc
2/ Đánh giá hoạt động tài chính
– Đánh giá hoạt động tài chính của DN
– Tái cấu trúc nợ, tư vấn xử lý, thu hồi công nợ;
– Tái cấu trúc tài chính;
– Tư vấn xử lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh
– Đánh giá báo cáo tài chính
– Đánh giá Quy trình thu chi trong hoạt động sản xuất kinh doanh
3/ Tư vấn quản lý nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa công ty
– Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân viên
– Đánh giá chính sách giữ chân nhân sự cao cấp
– Xây dựng chiến lược văn hóa công ty;
– Chế độ lưu trữ văn bản của DN
4/ Bảo vệ quyền và lợi ích của DN trong các vụ việc
5/ Đàm phán thương mại, hợp đồng, cố vấn pháp lý của DN
6/ Đào tạo đội ngũ pháp chế;
7/ Tư vấn đầu tư;
8/ Tư vấn xây dựng thương hiệu, tư vấn đăng ký bản quyền
9/Tư vấn pháp lý vụ việc … tư vấn giải quyết tranh chấp
2. Đại diện ngoài Tố tụng:
– Đại diện cho Doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến việc thành lập mới các loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp
– Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; tư vấn các dự án đầu tư; sở hữu trí tuệ
– Giấy phép đầu tư, xây dựng
– Tài chính, ngân hàng
– Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân & gia đình
– Soạn thảo các loại Hợp đồng, đơn thư, tài liệu cho tổ chức, cá nhân; lập di chúc
– Khai nhận di sản thừa kế & các thủ tục tranh chấp liên quan đến thừa kế tài sản
– Xác minh, điều tra theo yêu cầu của khách hàng
3. Tư vấn pháp luật các lĩnh vực:
– Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động, Doanh nghiệp, Hôn nhân & gia đình, Đầu tư nước ngoài, Nhà và đất.
4. Dịch vụ Thu hồi công nợ và các dịch vụ pháp luật khác.