Điều kiện tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho một phần quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ 02 trường hợp sau:

Trường hợp người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho;

Trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền tặng cho đất đai khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho khi có điều kiện để cấp giấy chứng nhận (chưa cần có giấy chứng nhận);

Đất không có tranh chấp;

Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Trong thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Thủ tục tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Các trường hợp không được tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì các trường hợp sau đây không được tặng cho một phần quyền sử dụng đất, cụ thể:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận tặng cho một phần quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép tặng cho quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận tặng cho một phần quyền sử dụng đất trồng lúa.

Hộ gia đình, cá nhân không được nhận tặng cho một phần quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Thủ tục tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Theo đó, khi tặng cho một phần quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tách thửa đối với phần diện tích cần tặng cho trước khi lập hợp đồng tặng cho và sang tên cho người khác.

Thủ tục tách thửa

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tách thửa. Theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ đề nghị tách thửa gồm đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu 11/ĐK và bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị tách thửa tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; đối với địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa; trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và xử lý yêu cầu tách thửa của người nộp hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả

Lưu ý: Thửa đất tặng cho để được tách thửa phải có đủ điều kiện do quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của mỗi tỉnh, thành là khác nhau.

Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Sau khi đã hoàn tất thủ tục tách thửa, các bên tiến hành lập hợp đồng tặng cho một phần quyền sử dụng đất và thực hiện công chứng tại các tổ chức công chứng.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu công chứng

Căn cứ Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng 2014 thì hồ sơ yêu cầu công chứng gồm các giấy tờ sau đây:

Phiếu yêu cầu công chứng của bên tặng cho, trong đó có các thông tin sau: Họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng; Nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; Tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

Dự thảo hợp đồng (nếu có);

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tặng cho;

Bản sao giấy tờ nhân thân của bên tặng cho và bên được tặng cho: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu, Đăng ký kết hôn (nếu có);

Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Bên tặng cho và bên được tặng cho nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng gồm Phòng công chứng (đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) hoặc Văn phòng công chứng (tư nhân) trong phạm vi tỉnh nơi có đất.

Bước 3: Tiếp nhận yêu cầu công chứng

Công chứng viên đánh giá yêu cầu của pháp luật với các bên yêu cầu công chứng, cụ thể ở đây cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nếu không sẽ từ chối yêu cầu công chứng.

Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ công chứng: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung..

Bước 4: Thực hiện công chứng hợp đồng

Trường hợp các bên có hợp đồng soạn trước, công chứng viên phải kiểm tra dự thảo hợp đồng, nếu đáp ứng được yêu cầu thì chuyển sang đoạn tiếp theo; nếu không đúng hoặc có vi phạm thì yêu cầu sửa, nếu không sửa thì từ chối công chứng.

Trường hợp với hợp đồng do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của bên tặng cho thì bên tặng cho và bên được tặng cho đọc lại toàn bộ hợp đồng để kiểm tra và xác nhận vào hợp đồng.

Sau đó, hai bên cùng ký vào từng trang của hợp đồng và phải được thực hiện trước mặt công chứng viên. Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu, ghi lời chứng, ký và đóng dấu xác nhận công chứng.

Lưu ý: Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được…

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Căn cứ Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tặng cho quyền sử dụng đất, bên được tặng cho phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên sổ đỏ.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ sang tên

Theo quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 khi tặng cho một phần quyền sử dụng đất thì phải đăng ký biến động đất đai trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng tặng cho có hiệu lực.

Hồ sơ sang tên một phần quyền sử dụng đất gồm các loại giấy tờ sau:

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (02 bản sao chứng thực);

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính và 02 bản sao chứng thực);

Hồ sơ thửa đất;

Công văn chấp thuận tách thửa;

Giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính;

Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế, lệ phí (nếu có);

Bản sao chứng thực của các giấy tờ nhân thân của bên tặng cho và bên được tặng cho: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu; Đăng ký kết hôn (nếu có);

Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03/BĐS-TNCN;

Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định cho người sử dụng đất.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Sau khi nhận được thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ của cơ quan thuế, các bên thực hiện nộp tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước và gửi các chứng từ nộp thuế, lệ phí trước bạ hoặc xác nhận của cơ quan thuế về việc được miễn thuế, lệ phí trước bạ cho Văn phòng đăng ký đất đai nơi đã nộp hồ sơ đăng ký biến động.

Bước 4: Nhận kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nộp hồ sơ và trả kết quả theo phiếu hẹn.

Thời gian thực hiện thủ tục tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Thời gian thực hiện thủ tục tặng cho một phần quyền sử dụng đất bao gồm thời gian thực hiện thủ tục tách thửa, công chứng hợp đồng tặng cho và sang tên sổ đỏ, cụ thể:

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày;

Thời hạn công chứng hợp đồng tặng cho không quá 02 ngày làm việc, được xác định kể từ ngày thụ lý hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng;

Theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục sang tên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Chi phí tặng cho một phần quyền sử dụng đất

Chi phí tặng cho một phần quyền sử dụng đất bao gồm:

Thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì những trường hợp tặng cho sau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho một phần quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Những trường hợp tặng cho không thuộc trường hợp miễn thuế nêu trên thì bên tặng cho phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức tiền thuế phải nộp bằng 10% giá trị quyền sử dụng đất nhận được hay giá của thửa đất nhận được, thông thường các bên thường lấy giá bằng giá tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định để tiền thuế phải nộp là thấp nhất nhưng không trái luật.

Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ phát sinh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ những trường hợp sau được miễn lệ phí trước bạ khi một phần thửa đất tặng cho là quà tặng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Ngoài những trường hợp tặng cho một phần quyền sử dụng đất nêu trên thì bên được tặng cho phải nộp lệ phí trước bạ và mức lệ phí trước bạ phải nộp: Lệ phí trước bạ = 0,5% x Giá đất tại bảng giá đất x Diện tích đất tặng cho.

Lệ phí công chứng: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, phí công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

Lệ phí địa chính: Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định do mỗi tỉnh sẽ có mức thu khác nhau.

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định do mỗi tỉnh sẽ có mức thu khác nhau.

Cơ sở pháp lý

Luật đất đai năm 2013;

Luật Công chứng năm 2014;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *